Hulp bij schulden, bewindvoering de passende aanpak

Bij problematische schulden is een onderbewindstelling een passende maatregel. Uw bewindvoerder controleert of de inkomsten zijn ontvangen en betaald hier de vaste lasten van. Daarnaast dient de bewindvoerder met een plan te komen om de schulden van u op te lossen. Hier gebruikt de bewindvoerder de afloscapaciteit voor. Tevens onderhoudt de bewindvoerder contact met uw schuldeisers en bewaakt u voor onterechte invorderingsmaatregelen. De bewindvoerder komt op voor uw belangen! 

Misschien herkent u zelf één van de volgende situaties?

  • Deurwaarders aan uw deur?
  • Beslag op uw inkomen?
  • Stress bij het openen van uw post?
  • U heeft geen overzicht meer van het aantal schuldeisers of de omvang?
  • U betaalt een wanbetalerspremie voor uw zorgverzekering aan het CAK?
  • Er wordt gedreigd met een huisuitzetting of het afsluiten van uw energie of water?
  • Aanmaning ontvangen, maar geen idee hoe u dit moet betalen?
  • De laatste week van de maand en er is geen geld meer?
  • U staat al geruime tijd in de rode cijfers?
  • Nergens meer een abonnement af kunnen sluiten?

Dit zijn enkele voorbeelden wanneer een vrijblijvend adviesgesprek al raadzaam kan zijn. Het vroegtijdig aan de bel te trekken voorkomt veel leed. Op een bepaald moment wordt de brievenbus niet meer geleegd, de deurbel wordt uitgeschakeld en voor u het weet zit u in een uitzichtloze situatie. 

Inversie Bewind kan helpen! En hoe eerder, hoe beter. 

Per 1 januari 2021 wordt een onderbewindstelling op basis van problematische schulden voor een bepaalde duur uitgesproken en niet meer voor onbepaalde tijd. De bewindvoerder is tevens verplicht de rechtbank op de hoogte te brengen wanneer de onderbewindstelling niet meer nodig is. Uw bewind dient dus niet langer te duren dan hoogst noodzakelijk.

Plan van aanpak

Bij het instellingsverzoek op basis van problematische schulden is een aanvullend plan van aanpak vereist. In dit plan van aanpak wordt de gewenste aanpak van de problematische schulden beschreven.

In de regel heeft de eerste prioriteit de situatie stabiliseren en in volledig in kaart brengen. Het stabiliseren van de situatie houdt in, dat het budgetplan een positief resultaat heeft. Wanneer dit het geval is, zullen er geen nieuwe schulden meer ontstaan vanuit de vaste lasten. Dit is een vereiste alvorens er aan uw schuldenproblematiek gewerkt kan worden. Tevens is het noodzakelijk dat de situatie volledig in kaart wordt gebracht. Binnen vier maanden dient de bewindvoerder een boedelbeschrijving in bij de kantonrechter. Dit is vaak het moment dat de situatie volledig in kaart gebracht is. Als er een volledig beeld van uw situatie is, zal bepaald worden hoe de schuldenproblematiek opgelost kan worden.

Per situatie verschilt de aanpak, afhankelijk van het budgetplan en de omvang van de schuldenlast. In een aantal gevallen kan het middels goede regelingen met schuldeisers, echter zal er in veel gevallen een noodzakelijk schuldentraject opgestart worden. Dit traject zal de betrokkene begeleiden naar een MSNP of WSNP traject.

Contact met schuldeisers

Uw bewindvoerder komt op voor uw belangen richting schuldeisers, deurwaarders en incassobureaus. De bewindvoerder zal uw positie verdedigen door bijvoorbeeld het kenbaar maken van de juiste beslag vrije voet. Daarnaast ontvangt u zelf niet alle vervelende post, de schuldeisers dienen de correspondentie rechtstreeks aan de bewindvoerder te richten. U hoeft dus geen stress meer te ervaren bij het openen van uw brievenbus, tevens zullen deurwaarders u geen bezoek meer te brengen. Inversie Bewind heeft daarnaast een goed netwerk van juristen die ook ingeschakeld kunnen worden.

MSNP (Minnelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen)

MSNP staat voor Minnelijk Sanering Natuurlijke Personen, dit is het traject is geregeld door uw gemeente. Tijdens het minnelijk traject wordt geprobeerd met uw schuldeisers tot een akkoord te komen voor een schuldregeling. Als uw schuldeisers akkoord gaan met de aangeboden schuldregeling wordt dat een minnelijk akkoord genoemd. Gaan uw schuldeisers niet akkoord met de aangeboden schuldregeling, dan kunt u mogelijk worden toegelaten tot het WSNP-traject. Tijdens het minnelijk traject onderhoud Inversie Bewind contact met de schuldhulpverlener. Inversie Bewind zorgt er bijvoorbeeld voor dat de administratieve stukken worden verzameld en tijdig worden ingediend bij de schuldhulpverlening. 

WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen)

Indien de MSNP mislukt is, dan kunt u mogelijk een beroep doen op de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. De toelating tot de WSNP wordt niet bepaald door een akkoord met de schuldeisers, de toelating wordt bepaald door de rechter. Wanneer de rechter u toelaat tot het WSNP-traject worden de schuldeisers gedwongen om mee te werken. Dit traject duurt 3 tot 5 jaar, wanneer u dit succesvol afrond, heeft u na deze periode een schone lei.

De aanvraag van dit traject wordt opgepakt door de schuldhulpverlening, in dit geval onderhoud Inversie Bewind wederom contact met de schuldhulpverlener. Inversie Bewind zorgt er bijvoorbeeld voor dat de administratieve stukken worden verzameld en tijdig worden ingediend bij de schuldhulpverlening. Tevens krijgt u bij toelating tot het WSNP-traject een WSNP-bewindvoerder naast uw huidige bewindvoerder. De WSNP-bewindvoerder controleert of u de verplichtingen nakomt tijdens het traject. In feite komt de WSNP-bewindvoerder op voor de belangen van de schuldeisers en uw beschermingsbewindvoerder voor de belangen van u. 

Wilt u meer informatie of een vrijblijvend intakegesprek, neem dan contact op met Inversie Bewind.


Inversie Bewind - kom uit je schulden

Met mijn aanpak ben ik reeds meegenomen in de volgende campagne vanuit de Rijksoverheid. Veel mensen wachten te lang met hulp zoeken. Voorkom dat je (verder) in de problemen komt. Kom jij eruit?

Ik help mee!