Aanpassing tarieven bij wijziging bewindvoerder

posted in: Uncategorized | 0

Onlangs deed RTL nieuws onderzoek naar de eenmalige kosten van bewindvoerders die ontstaan bij een wisseling van bewindvoerder. Door het kopen en verkopen van dossiers aan elkaar ontstaan er voor de persoon onder bewind extra kosten. Dit is zeer onwenselijk. Ik ben regelmatig benaderd met de vraag of ik een aantal dossiers wil kopen. De personen met een bewindvoerder, moet de bewindvoerder kunnen vertrouwen en ervan uit kunnen gaan dat zij nooit de dupe worden van deze handel. Bij Inversie Bewind kan de persoon onder bewind ervan uit gaan dat zij nooit verkocht zullen worden. Er zijn ook situaties waarbij een wijziging van de bewindvoerder tot stand komt op verzoek van de persoon onder bewind zelf. Het betreffende onderzoek legt bloot waar de pijnpunten zitten rondom de wisseling van bewindvoerders rondom de tarieven die in rekening worden gebracht.

Mensen met geldproblemen de dupe van ‘handel’ in schuldendossiers

https://www.rtl.nl/nieuws/onderzoek/artikel/5450931/handel-dossiers-levert-bewindvoerders-geld-op

Als een persoon van bewindvoerder wisselt worden er doorgaans aanvangskosten en kosten voor het opmaken van de eindrekening en -verantwoording in rekening gebracht. Terwijl aanvangskosten eigenlijk zijn bedoeld voor de situatie dat iemand voor het eerst onder bewind komt en zijn of haar leven niet overzichtelijk is. Dan kost het de bewindvoerder veel extra tijd om het financiële leven van de cliënt op orde te brengen.

Bij een overdracht van bewindvoerder naar bewindvoerder is dit vaak niet aan de orde. Er ligt een goede administratie, de overdracht is daarmee zo geregeld.

In de Staatscourant werd het volgende geschreven over de aanvangskosten:

Onder aanvangswerkzaamheden van een bewindvoerder zijn onder meer de volgende intakewerkzaamheden begrepen: het aanvragen van het bewind, de kennismaking, het bijwonen van de instellingszitting, het verzamelen en kennisnemen van stukken, het opstellen van de boedelbeschrijving (inclusief inventarisatie schulden en uitkeringen), alle reguliere werkzaamheden verband houdende met het inkomen en de werkzaamheden van rechthebbende (het aanschrijven van instanties voor bijzondere bijstand, kwijtschelding gemeentelijke lasten en langdurigheidstoeslag, huurtoeslag, zorgtoeslag, uitkeringen), het openen van een bankrekening, de inschrijving in het Kadaster, het aanmaken van een dossier, overleg over het verkopen van de woning en/of de inboedel met het oog op een verhuizing. Daarnaast stelt de bewindvoerder in overleg met de rechthebbende een plan van aanpak op en verstrekt hij de klachtenregeling aan de rechthebbende. Voor deze intake (7 uren) en het opstellen van een plan van aanpak (1 uur) worden 8 uur gerekend.

Bij een goed lopend bewind zijn de kosten daarmee onnodig hoog, zeker indien het verzoek niet de keuze is van de persoon onder bewind zelf. De minister sprak zich daarom als volgt uit:Minister: hoge kosten nieuwe bewindvoerder moeten omlaag

https://www.rtl.nl/nieuws/artikel/5451522/kosten-nieuwe-bewindvoerder-omlaag

Voor Inversie Bewind is dit een reden om deze eenmalige tarieven te herzien. Zodat de tarieven niet tot een onnodig nadeel leiden bij de persoon onder bewind.

Kosten bij wisseling bewindvoerder

Welke tarieven hanteert Inversie Bewind? Dat hangt af vanuit wie het verzoek komt. Er worden geen kosten in rekening gebracht indien de persoon onder bewind niet de verzoeker is van de wisseling. Tenzij de voormalige bewindvoerder aantoonbare schade heeft geleden, de aanvangskosten en geleden schade worden dan verhaald op de voormalige bewindvoerder. Is de wisseling de keuze van de persoon onder bewind, dan wordt er een gereduceerd tarief (-60%) in rekening gebracht. Tenzij de voormalige bewindvoerder aantoonbare schade heeft geleden, de aanvangskosten en geleden schade worden dan verhaald op de voormalige bewindvoerder.

Er wordt dus nadrukkelijk gekeken wie de verzoeker is. De persoon onder bewind komt hierdoor niet met onnodige kosten te zitten.