Downloads

Hier treft u downloads betreft een onderbewindstelling. Een aantal van deze documenten worden ook uitgereikt tijdens het vrijblijvende intakegesprek.

Aanbevelingen meerderjarigenbewind
Curatele bewind en mentorschap
Instellen bewindvoering en of mentorschap
Klachtenreglement
Plan van aanpak bewind
Werkafspraken


Links

Onderstaande links verwijzen door naar relevantie informatie betreft schuldenproblematiek, beschermingsbewind en hulpverlening.

https://www.bureauwsnp.nl/
https://www.schuldinfo.nl
https://www.nvvk.nl/beschermingsbewindvoering#
https://www.rechtspraak.nl/Onderwerpen/Bewind
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/curatele-bewind-en-mentorschap


Inversie Bewind is ook te vinden op de volgende pagina’s

Inversie Bewind op LinkedIn

De landelijke sociale kaart met organisaties die ondersteuning bieden op het gebied van zorg en welzijn, wonen, jeugd en gezin of werk en inkomen.

X - Twitter

Inversie Bewind op X – voorheen Twitter.

Verenigd Hanze Bewind

Verenigd Hanze Bewind is ontstaan door lokale beschermingsbewindvoerders door krachten te bundelen.


Campagnes

Inversie Bewind - kom uit je schulden

Vanuit de campagne “Kom uit je schuld” ben ik geïnterviewd over mijn taak als beschermingsbewindvoerder.

https://www.komuitjeschuld.nl/verhalen-overzicht/verhaal-nelis