Hulp bij schulden, bewindvoering de passende aanpak?

Bij problematische schulden kan een onderbewindstelling een passende maatregel zijn. Een onderbewindstelling is een ingrijpende maatregel, ik adviseer daarom altijd eerst te onderzoeken of de gemeentelijke schuldhulp kan helpen zonder dat er een beschermingsbewindvoerder nodig is. Samen met betrokkene wordt er een plan van aanpak opgesteld om de problematische schulden op te lossen. Hoeveel er kan worden afgedragen hangt af van de afloscapaciteit conform de VTLB-berekening. Het heeft de voorkeur om de problematische schulden via de gemeentelijke schuldhulp op te lossen. De bewindvoerder komt op voor de belangen van betrokkene en zal het bestaansminimum van betrokkene beschermen. Indien er beslag wordt gelegd op het inkomen, zal ik controleren of dit volgens de vastgestelde regels is.

Misschien herkent u zelf één van de volgende situaties?

  • Deurwaarders aan uw deur?
  • Beslag op uw inkomen?
  • Stress bij het openen van uw post?
  • U heeft geen overzicht meer van het aantal schuldeisers of de omvang?
  • U betaalt een wanbetalerspremie voor uw zorgverzekering aan het CAK?
  • Er wordt gedreigd met een huisuitzetting of het afsluiten van uw energie of water?
  • Aanmaning ontvangen, maar geen idee hoe u dit moet betalen?
  • De laatste week van de maand en er is geen geld meer?
  • U staat al geruime tijd in de rode cijfers?
  • Nergens meer een abonnement af kunnen sluiten?

Dit zijn enkele voorbeelden wanneer een problematische schuldenlast veel invloed heeft op uw leven. Het vroegtijdig aan de bel te trekken voorkomt veel verder leed. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van de gratis gemeentelijke schuldhulp. Elke gemeente is verplicht gratis schuldhulp aan te bieden voor haar inwoners. Is deze hulp niet toereikend, dan is een beschermingsbewindvoerder mogelijk een oplossing. Op een bepaald moment leegt u de brievenbus niet meer, schakelt u de deurbel uit en voor u het weet zit u in een uitzichtloze situatie. 

Inversie Bewind kan helpen! En hoe eerder, hoe beter. 

Per 1 januari 2021 wordt een onderbewindstelling op basis van problematische schulden voor een bepaalde duur uitgesproken en niet meer voor onbepaalde tijd. De bewindvoerder is tevens verplicht de rechtbank op de hoogte te brengen wanneer de onderbewindstelling niet meer nodig is. De onderbewindstelling hoeft dus niet langer te duren dan hoogst noodzakelijk.

Plan van aanpak

Bij het verzoekschrift voor de onderbewindstelling op basis van problematische schulden is een aanvullend plan van aanpak vereist. Hierin staat de gewenste aanpak van de de problematische schulden beschreven.

De eerste prioriteit is om de situatie volledig in kaart te brengen en te stabiliseren. Het stabiliseren van de situatie houdt in, dat het budgetplan een positief resultaat heeft. Het huishoudboekje staat weer in de plus. Wanneer dit het geval is, zullen er geen nieuwe schulden meer ontstaan vanuit de vaste lasten. Dit is een vereiste voordat er aan de schuldenproblematiek gewerkt kan worden. Tevens is het noodzakelijk dat de situatie volledig in kaart wordt gebracht. Binnen vier maanden stuurt de bewindvoerder een boedelbeschrijving naar de kantonrechter. Dit is vaak het moment dat de situatie volledig in kaart is gebracht. Als er een volledig beeld van uw situatie is, zal bepaald worden hoe de schuldenproblematiek opgelost kan worden.

Per situatie verschilt de aanpak, deze is afhankelijk van het budgetplan en de omvang van de schuldenlast. In een aantal gevallen kan het middels goede regelingen met schuldeisers worden opgelost, echter zal er in veel gevallen een noodzakelijk schulddienstverleningstraject opgestart worden. Dit traject zal de betrokkene begeleiden naar een MSNP- of WSNP-traject.

Contact met schuldeisers

De bewindvoerder komt op voor de belangen van cliënt richting de schuldeisers, deurwaarders en incassobureaus. De bewindvoerder zal de positie verdedigen door bijvoorbeeld het kenbaar maken van de juiste beslagvrije voet. Daarnaast ontvangt cliënt zelf niet meer alle vervelende post, want de schuldeisers sturen deze rechtstreeks aan de bewindvoerder te richten. Cliënt hoeft dus geen stress meer te ervaren bij het openen van de brievenbus, tevens zullen deurwaarders geen bezoek meer brengen. Inversie Bewind heeft daarnaast een goed netwerk van advocaten die ook ingeschakeld kunnen worden als dat nodig is.

MSNP (Minnelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen)

MSNP staat voor Minnelijk Sanering Natuurlijke Personen, dit is het traject dat geregeld wordt door de gemeente van cliënt. Tijdens het minnelijk traject wordt geprobeerd met de schuldeisers tot een akkoord te komen voor een schuldregeling. Als de schuldeisers akkoord gaan met de aangeboden schuldregeling wordt dat een minnelijk akkoord genoemd. Gaan de schuldeisers niet akkoord met de aangeboden schuldregeling, dan kan cliënt mogelijk worden toegelaten tot het WSNP-traject. Tijdens het minnelijk traject onderhoudt Inversie Bewind contact met de schuldhulpverlener. Inversie Bewind zorgt er bijvoorbeeld voor dat de administratieve stukken worden verzameld en tijdig worden ingediend bij de schuldhulpverlening. 

WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen)

Gaan de schuldeisers niet akkoord met de aangeboden schuldregeling, dan kan cliënt mogelijk worden toegelaten tot het WSNP-traject. De toelating tot de WSNP wordt niet bepaald door een akkoord met de schuldeisers maar door de rechter. Wanneer de rechter cliënt toelaat tot het WSNP-traject worden de schuldeisers gedwongen om mee te werken. Dit traject duurt 3 tot 5 jaar, wanneer cliënt dit succesvol afrond, heeft cliënt na deze periode een schone lei.

De aanvraag van dit traject wordt opgepakt door de schuldhulpverlening, in dit geval onderhoud Inversie Bewind wederom contact met de schuldhulpverlener. Inversie Bewind zorgt er bijvoorbeeld voor dat de administratieve stukken worden verzameld en tijdig worden ingediend bij de schuldhulpverlening. Tevens krijgt u bij toelating tot het WSNP-traject een WSNP-bewindvoerder naast uw huidige bewindvoerder. De WSNP-bewindvoerder controleert of u de verplichtingen nakomt tijdens het traject. In feite komt de WSNP-bewindvoerder op voor de belangen van de schuldeisers en uw beschermingsbewindvoerder voor de belangen van u. 

Wilt u meer informatie of een vrijblijvend intakegesprek, neem dan contact op met Inversie Bewind.


Inversie Bewind - kom uit je schulden

Met mijn aanpak ben ik reeds meegenomen in de volgende campagne vanuit de Rijksoverheid. Veel mensen wachten te lang met hulp zoeken. Voorkom dat je (verder) in de problemen komt. Kom jij eruit?

Ik help mee!