Inversie Bewind

Inversie Bewind is het kantoor van Nelis van Steenoven.

Na een aantal jaar te hebben gewerkt als beschermingsbewindvoerder in Amsterdam, richt ik mij sinds 2021 als zelfstandig beschermingsbewindvoerder op de regio’s Overijssel en Gelderland.

Door mijn ervaring als bewindvoerder en mijn economische, juridische studie heb ik veel kennis in huis om mijn cliënten de hulp te bieden, die men mag verwachten van zijn bewindvoerder.

“Ik wil een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij. Dit door mensen te helpen, die hun financiën niet zelf kunnen regelen en/of hulp nodig hebben bij hun problematische schulden.”

Waarom Inversie Bewind?


Inversie staat voor omkering. Een onderbewindstelling dient voor een omkering te staan in de situatie van cliënt. Bijvoorbeeld vermindering van stress of een oplossing voor een (problematische) schuldenlast. Door een onderbewindstelling kan cliënt zich weer richten op andere zaken.

Eén directe lijn


Doordat ik als zelfstandige werk heeft cliënt altijd een directe korte lijn met zijn eigen bewindvoerder. Hierdoor heeft cliënt snel een reactie op zijn vraag. Cliënt heeft contact per telefoon, Whatsapp, post of e-mail. Daarnaast zien cliënt en ik elkaar minstens eenmaal per jaar om de voortgang te bespreken.

Eerlijk & transparant


Transparantie en eerlijkheid zijn naar mijn idee de basis om cliënt weer op weg te helpen naar zelfredzaamheid. Cliënt heeft inzage in de transacties, het budgetplan en eventuele schuldenlijst. Ook is er altijd toegang tot essentiële documenten zoals de zorgpolis, toeslagen beschikking, huurspecificatie etcetera.

Betrokken


Mijn betrokkenheid uit zich in persoonlijk contact en tijd voor uitleg. Ik neem graag het budgetplan of de transacties een keer extra met cliënt door. Deze uitleg komt ten goede aan de weg naar zelfredzaamheid. Ik doe mijn uiterste best om de situatie van cliënt zo goed mogelijk weer te geven, maar ook mijn zienswijze mee te geven aan cliënt. Tevens hou ik graag contact met de andere professionals in het netwerk van cliënt indien er sprake is van multiproblematiek. Situaties van multiproblematiek vragen om een integrale aanpak en hier werk ik graag aan mee.

Daarnaast denk ik graag mee over oplossingen voor bepaalde problematiek die verband houden met bewindvoering. Bijvoorbeeld beleid omtrent schuldenproblematiek, laaggeletterdheid, minima, participatie etcetera. Hiervoor zoek ik contact met de politiek en ondersteunende sociale organisaties. Met mijn aanpak ben ik reeds meegenomen in de volgende campagne vanuit de Rijksoverheid: Kom uit je schuld.

Branchevereniging?

Wellicht vraagt u zich af of ik ben aangesloten bij een branchevereniging. Ik ben bewust niet aangesloten bij een branchevereniging. Brancheverenigingen zijn geen kwaliteitskeurmerk, al wordt die indruk soms gewekt. Soms is enkel het voldoen van een betaling al voldoende om lid te zijn. De standpunten van deze verenigingen komen veelal niet overeen met mijn sociale visie op het helpen van mensen. De ondernemer staat op één en daarna de klant. Hierom voel ik mij niet geroepen om mij aan te sluiten.

Duurzaam ondernemen


Inversie Bewind ruimt zijn CO2 uitstoot op bij een groen initiatief van Nieuw Groen.