Privacy

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Autoriteit Persoonsgegevens stelt.

Toepassingsbereik

Dit privacy statement is van toepassing op de website van Inversie Bewind, op onze dienstverlening en op het gebruik van de contactformulieren.

Algemeen

Inversie Bewind respecteert je privacy en verwerkt de door jou verstrekte persoonsgegevens op zorgvuldige wijze in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In de zin van de AVG is Inversie Bewind aan te wijzen als ‘de verantwoordelijke’ voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens

Op onze contactformulieren laat je gegevens achter. Dergelijke gegevens omvatten bijvoorbeeld NAW-gegevens, je e-mailadres, geslacht (ten behoeve van aanhef) en telefoonnummer. Deze gegevens zijn te kwalificeren als persoonsgegevens.

Inversie Bewind gaat er vanuit dat alleen meerderjarige bezoekers informatie achterlaten op de website. Indien je jonger bent dan 18 jaar, is er toestemming nodig van ouders om ons contactformulier in te vullen.

Doeleinden van de verwerking

De persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • om met je in contact te treden nadat je het contactformulier hebt ingevuld.

Bewaartermijn

Inversie Bewind bewaart je gegevens niet langer dan nodig is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. De volgende bewaartermijnen worden door ons gehanteerd:

  • In het kader van het opnemen van contact worden de verstrekte persoonsgegevens via het contactformulier verwijderd binnen 1 maand nadat het contact heeft plaatsgevonden, tenzij behoud ervan noodzakelijk is voor verdere terugkoppeling/contactmomenten in de toekomst;

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Inversie Bewind hecht grote waarde aan de persoonsgegevens die wij verwerken. Wij nemen daarom passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen diefstal, verlies of onrechtmatig gebruik.

Wijzigingen privacy statement

Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Inversie Bewind behoudt zich het recht voor het privacy statement te allen tijde te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd. Indien de bezoeker na wijziging van het privacy statement gebruik blijft maken van de website, dan is het gewijzigde privacy statement op dit gebruik van toepassing.

Recht op inzage en correctie

Indien Inversie Bewind beschikt over persoonsgegevens, of je het vermoeden hebt dat Inversie Bewind beschikt over jouw gegevens, kun je op schriftelijk verzoek inzage krijgen in jouw persoonsgegevens. Indien je na inzage onjuistheden in je persoonsgegevens constateert, dan kun je ons verzoeken de gegevens te wijzigen dan wel te laten verwijderen. Dit doet je door te mailen naar info@inversiebewind.nl.

Wat is een cookie?


Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Tracking cookies door derden

Met jouw toestemming plaatsen derden “tracking cookies” op jouw apparatuur. Deze cookies gebruiken zij om bij te houden welke pagina’s je bezoekt uit hun netwerk, om zo een profiel op te bouwen van jouw online surfgedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die zij van jouw bezoek aan andere websites uit hun netwerk krijgen. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn. Concreet zijn dit Google en YouTube door aangeboden content op deze website.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens


Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan


Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Verwijderen van tracking cookies geplaatst door derden


Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze website content aan je vertonen. Deze cookies kan je verwijderen of permanent blokkeren via je browserinstellingen.

Meer informatie over cookies?

Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden:

Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen: stappenplan
Consumentenbond: Tracking cookies blokkeren met adblocker