Stop! Een saneringskrediet is geen problematische schuld!

posted in: Uncategorized | 0

Een saneringskrediet is geen problematische schuld!

“Een saneringskrediet is immers een enkele openstaande vordering die binnen afzienbare tijd kan worden ingelost.”

Een beschermingsbewindvoerder helpt met het voorkomen van schulden en het organiseren van een oplossing voor een (problematische) schuldenlast. De oplossing ligt vaak in een minnelijke regeling via de desbetreffende gemeente.

De rechtbank schrijft in de aanbevelingen voor beschermingsbewindvoerders dat het de voorkeur geniet om toe te leiden naar een gemeentelijk traject. Over de oplossing maken klant en bewindvoerder afspraken in het plan van aanpak.

Wat zijn problematische schulden precies? Wat betekent dit voor de beloning van bewindvoerders? Is een saneringskrediet wel een problematische schuld? En hoe verder na deze oplossing?

Wat zijn problematische schulden?

Onder problematische schuldensituatie wordt verstaan dat redelijkerwijs is te voorzien dat de betrokkene niet zal kunnen voortgaan met het betalen van zijn schulden, of hij heeft opgehouden te betalen. Het bestaan van een enkele betalingsachterstand die naar verwachting binnen afzienbare tijd kan worden ingelost valt hier dus niet onder.

Bron: aanbevelingen meerderjarigenbewind

Hogere beloning

Bij het hebben van problematische schulden is er sprake van een hogere beloning. U wordt voor deze schulden toegeleid naar de gemeentelijke schuldhulp door uw bewindvoerder, mits dit is opgenomen in de onderlinge afspraken in het plan van aanpak en deze niet onoplosbaar zijn doordat er bijvoorbeeld nieuwe schulden ontstaan.

Volgens de aanbevelingen van de Rechtspraak blijft er recht bestaan op de hogere beloning in verband met problematische schulden tijdens de WSNP en de minnelijke regeling, ook als dit laatste tot stand komt middels een gemeentelijk saneringskrediet.

Een saneringskrediet is niet problematisch!

Inversie Bewind wijkt hiervan af. Bij een gemeentelijk saneringskrediet breng ik geen hogere beloning meer in rekening per april 2023. De schuld is immers niet meer problematisch.

Een saneringskrediet is immers een enkele openstaande vordering die binnen afzienbare tijd kan worden ingelost.

Na de uitbetaling van het saneringskrediet breng ik het standaardtarief in rekening. Hierdoor is er géén financiële prikkel om het traject te rekken. In het huidige beloningssysteem is het voor de bewindvoerder gunstiger om niet te snel af te lossen. Bij het gebruik maken van de volledige looptijd van dit krediet, betekent langere tijd een hogere beloning voor bewindvoerder. Deze prikkel kan ten nadele zijn van de klant. Klant wil immers zo snel mogelijk schuldenvrij zijn!

Hoe verder bij een saneringskrediet?

Als er sprake is van een onderbewindstelling op grond van het hebben van problematische schulden en u zit in een minnelijke regeling middels een saneringskrediet, zullen wij evalueren of de onderbewindstelling nog langer noodzakelijk is.

Bij een onderbewindstelling op grond van lichamelijke of geestelijke problematiek vindt er enkel een tariefswijziging plaats, het plan van aanpak wordt vanzelfsprekend wel gewijzigd.

Saneringskrediet

Meer informatie nodig? Neem gerust contact met mij op.