Position paper “Bewind”

posted in: Uncategorized | 0

Rondetafelgesprek commissie SZW

Donderdag 21 maart 2024 neem ik deel aan het rondetafelgesprek van de commissie SZW in de Tweede Kamer naar aanleiding van de initiatiefnota ‘Meer tijd, aandacht en bescherming bij bewind’ van Hülya Kat.

Personen onder bewind krijgen niet altijd de hulp die zij mogen verwachten. Zo zijn er bewindvoerders die zich onttrekken uit het toezicht, worden schulden niet goed doorgegeven, worden er meer kosten in rekening gebracht dan toegestaan of is er zelfs sprake van frauderen met gelden van de persoon onder bewind. In het laatste geval is het moeilijk voor de persoon onder bewind om gerechtigheid te krijgen. Compensatie voor ontstaan leed is geen zekerheid. Het is onbestaanbaar dat deze “incidenten” mogelijk zijn in het huidige stelsel.

Ik hoop dat mijn deelname bij zal dragen aan een betere positie voor de persoon onder bewind.

Zodat elke persoon onder bewind de hulp krijgt die je mag verwachten van een integere bewindvoerder en daardoor naar vermogen mee doen kan doen in de maatschappij.

Link: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?did=2024D09606&id=2024Z04112

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *